Навчально-виховна робота

Головна мета - формувати високорозвинену особистість, яка поєднує в собі духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізичну досконалість.

Основні завдання:

  1. формування національної свідомості, любові до рідної землі свого народу, мови бажання працювати для розвитку держави;
  2. формувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та самовдосконаленості;
  3. виховувати громадянина суспільства, який усвідомлює вже сьогодні всю важливість економічних знань і необхідність вміло використовувати ці знання в найближчому майбутньому, який хоче змін на краще для своєї держави і для себе, формує в собі здатність до саморозвитку, самоосвіти, творчої ініціативи та активності, самостійності у прийнятті рішень;
  4. прищеплювати шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
  5. виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для вільного вибору нею світоглядної позиції;
  6. стверджувати принцип загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працьовитості; формувати культуру взаємин між учнями, культуру взаємин зі старшими;
  7. виховувати повагу до закону, державної символіки, формувати правову культуру молоді;
  8. розвивати індивідуальні здібності і таланти учнів, пропаганду основ здорового способу життя;
  9. формувати екологічну культуру людини, гармонійні стосунки з природою;
  10. створити умови для соціальної реабілітації педагогічно запущених учнів.

Основні напрямки виховної роботи:

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія

Національна гаряча лінія

QR


reliablecounter.com

Національна гаряча лініяНаціональна гаряча лінія